قالب وردپرس

مطالعات

 مطالعات انجام شده توسط کارشناسان، مدیران و مهندسین فرود راه


 • مطالعات طرح جامع فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه بین المللی تبریز
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه بین المللی مهر آباد
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه بین المللی پیام با مشارکت مشاور خارجی هلندی NACO
 • مطالعات طرح جامع حمل و نقل فرودگاهی بین المللی امام خمینی تهران
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه سنندج
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه ایلام
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه بین المللی اصفهان
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه بین المللی زاهدان
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه رشت
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه نوشهر
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه اردبیل
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه بین المللی الماس سرخس
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه زابل
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه ایرانشهر
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه لار
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه لامرد
 • نظارت و داوری بر تهیه مطالعات طرح جامع توسعه فرودگاه بین المللی هیتروی لندن(پایه دوم و باند سوم و پایانه ششم) سازمان فرودگاههای بریتانیا (B.A.A)
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه بین المللی بیرمنگام (انگلستان)
 • مطالعات طرح جامع فرودگاه بین المللی EAST MIDLAND دربی انگلستان
 • هتل صفائیه یزد
 • طرح پیشنهادی فرودگاه مشهد با همکاری Airport Consulting Wien

مهندسین مشاور فرود راه جهت انجام مطالعات طرح جامع فرودگاه ها آمادگی ایجاد JOINT VENTURE با مشاور خارجی را دارد. شرکت های بین المللی اوپائی مانند ATKINS و MOTTMACDONALD و ARUP UK در زمره این شرکت ها می باشد.